Gần đây phim này cũng cực kỳ nổi và hot luôn, kéo về lưu kho, lâu...