Gần đây Một trong những bộ phim hàn quốc đầu tiên mà mình xem và...