Gần đây Phim khá ổn nhưng mình vẫn thích diễn biến phim được đẩy...