Gần đây Phim này hình như có hơi hướng BL nhỉ, phim từ lâu rồi luôn...