Gần đây @bidown đã nói:RADIO ROMANCEPhim hay quá hay luôn, tình tiết...