Gần đây Hic, sub team hoặc bạn nào up dùm mình tập 5 không ạ?Còn...