Bài viết 1
Lượt xem 1413


 • #1 MOD

  “Fake Love” đã một lần nữa thiết lập một kỷ lục mới trên YouTube!

  Vào ngày 1 tháng 7 , video ca nhạc “Fake Love” của BTS đã vượt qua 200 triệu lượt xem trên YouTube. Như vậy kỷ lục là 44 ngày kể từ khi phát hành MV vào ngày 18 tháng 5 .

  Điều này phá vỡ kỷ lục video nhạc nhóm K-pop trước đó với 200 triệu lượt xem, cũng được thiết lập bởi BTS với “DNA”. Video âm nhạc “DNA” đạt được thành tích này trong khoảng 89 ngày và 16 giờ.

  "Fake Love" trước đó đã phá vỡ kỷ lục MV nhóm K-pop trong 24 giờ , mỗi lần tăng 10 triệu lượt xem cho đến 100 triệu lượt xem và 150 triệu lượt xem.

  Xin chúc mừng BTS!


  cre : soompiBài viết 1
Lượt xem 1413