Bài viết 42
Lượt xem 26876


  • #42

    @kieunt Cám ơn các bạn đã làm sub bộ phim này. Mặc dù đây không phải là 1 bộ phim nổi tiếng nhưng đó lại là một nguồn phim để mình có thể biết thêm về con đường diễn xuất của Hyun Shik. Một người đi lên từ sự nổ lực.Bài viết 42
Lượt xem 26876