Bài viết 1
Lượt xem 1447


  • #1 MusicTeam

    Như tiêu đề của thread, đây là nơi tiếp nhận, hồi đáp các thắc mắc của tất cả các thành viên trong ao cá. Ngoài ra, cũng là nơi lắng nghe mọi yêu cầu và ý tưởng của các bạn. Với mục đích đưa ao cá của chúng ta ngày một phát triển thì không chỉ Per và bé Nhi cố gắng mà còn nhờ vào sự giúp đỡ từ những ý kiến dù là nhỏ nhất của mọi người. Vì thế, Per mong có được sự giúp sức của tất cả các thành viên để box luôn vui vẻ, là nơi đem lại cho mọi người sự thư giãn, thoải mái sau một ngày dài lao động vất vả nhé!

    - - - Chữ ký - - -
    "Thật ra, khoảng cách không phải nguyên nhân. Tình yêu sẽ không vì khoảng cách mà trở nên mong manh. Chỉ...con người mới khiến nó thành như thế..."


Bài viết 1
Lượt xem 1447