Bài viết 1
Lượt xem 846


  • #1

    Tìm phim bộ của Nhật nói về đội cảnh sát đăc biệt của cảnh sát quốc gia Nhật chuyên xử những vụ án mà với cảnh sát sẽ khó thực hiện.

    Phim có tên tiếng nhật là S 最後の警官 ( tên tiếng anh là Recovery of our future) vào khoảng năm 2014-2015
Bài viết 1
Lượt xem 846