Bài viết 1
Lượt xem 51


  • #1

    Lúc trước mình chỉ thấy SS1 và SS2, nhưng nay lại nghe nói subteam bên KST có làm phần 3 nữa. Nhưng giờ mình tìm lại không thấy.

    Mình muốn xin link download, mình cám ơn.

    Năm phát hành phim hình như 2008.

    Cám ơn các bạn trước.Bài viết 1
Lượt xem 51