Bài viết 413
Lượt xem 82221


 • #412

  Cây dây leo

  Cây dây leo
  Bé tí teo
  Ở trong nhà
  Lại bò ra
  Ngoài cửa sổ
  Và nghểnh cổ
  Lên trời cao
  Hỏi vì sao?
  Cây trả lời:
  Ra ngoài trời
  Cho dễ thở
  Ngắm nắng gió
  Gội mưa rào
  Cây mới cao
  Hoa mới đẹp

  Tác giả: Xuân Tửu


 • #413


  Cảm ơn subteam nhiều đã sub những chiếc show siêu tuyệt vời này ạ ,nhờ show mà em cười muốn ná thở, bác Na PD đỉnh chóp ạaaaaaaaaaaaaaaaaBài viết 413
Lượt xem 82221