Bài viết 1
Lượt xem 4016


 • #1 MOD

  Nhạc phim Thời hoàng kim của những nàng lỡ thì
  (Diễn viên: Trần Kiện Phong, Vương Lệ Khôn, Lục Dục Lâm, Vương Đan Ni, Trịnh Hy Di, Vương Truyền Nhất...)

  Nhạc phim Vietsub+Kara

  Bên trái bên phải
  Trình bày: Dương Bồi An
  Dịch: trangfann
  Căn giờ: mickychunsa
  Hình ảnh: Hss2105


  Chỉ cần thấy người lần nữa
  Trình bày: Đới Ái Linh, Dương Bồi An
  Dịch: trangfann
  Căn giờ: mickychunsa
  Hình ảnh: Hss2105


  Cảm ơn đã để anh được yêu em
  Trình bày: Dương Bồi An
  Dịch: trangfann
  Căn giờ: pechipskyNguyen
  Hình ảnh: Hss2105


  Câu chuyện còn dang dở
  Trình bày: Dương Bồi An, Lưu Hồng Linh
  Dịch: trangfann
  Căn giờ: pechipskyNguyen
  Hình ảnh: Hss2105


  Sống không vô nghĩa
  Trình bày: Dương Bồi An
  Dịch: nguyenlinh274
  Căn giờ: pechipskyNguyen
  Hình ảnh: Hss2105

Bài viết 1
Lượt xem 4016