Bài viết 63
Lượt xem 56817


 • #62 MOD

  @mickychunsa Đúng rồi đó em ,FM hôm 16/4 ở Thái Lan ,2 bạn nhỏ này bị tách ra ,FM là truyền bá cho phim Thượng Ẩn nhưng không cho nói gì về phim cả.

  Nghỉ thấy tội cho 2 bạn nhỏ này ,mới vừa khởi nghiệp mà vì đề tài đóng phim đồng tính mà bị đóng băng thấy thương ghê


 • #63 MOD

  【飯拍】快樂大本營 (上) 許魏洲 黃景瑜 黃致列 20160328 Happy Camp Timmy Hsu - Johnny Huang (Part 1)


  【飯拍】快樂大本營 (下) 許魏洲 黃景瑜 黃致列 20160328 Happy Camp Timmy Hsu - Johnny Huang (Part 2)


  Cre :Juggernaut JeongBài viết 63
Lượt xem 56817