Bài viết 2
Lượt xem 1838


  • #1

    Mình muốn xin link phim General Hospital 2 của kstk làm sub. Bạn nào đi quau còn giữ thì gửi cho mình với nhé. thanks a lot!


  • #2 MOD

    Phim này rất lâu rồi nên mình tìm không đau còn giữ cả. Bạn thông cảm nhé. 😴

    - - - Chữ ký - - -
    Bản dịch cũng giống như phụ nữ vậy, đẹp thì không chung thuỷ, chung thuỷ thì không đẹp.


Bài viết 2
Lượt xem 1838