Bài viết 1
Lượt xem 1568


 • #1 SubTeam

  Bài báo: Hani tears up while eating bread "Reminds me of difficult times"

  Nguồn:
  Newsen via Nate

  1. [+626, -31] Cô ta lố quá rồi đấy..

  2. [+601, -28] Lại khóc nữa kìa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

  3. [+570, -27] Thôi khóc lóc được rồi đấy

  4. [+91, -1] Chẳng hiểu sao phải khóc khi gia đình cô ta thừa sức cho cô ta đi du học và dù sao cũng chả có vẻ gì là đã phải trải qua một đoạn đường đời khó khăn

  5. [+86, -1] Sao nhìn khúm núm thế? ㅋㅋㅋㅋ

  6. [+79, -0] Cái scandal khóc lóc kia đã rước về cho cô ta bao nhiêu anti rồi thì cô ta ít nhất nên biết cách kiềm chế chứ. Ai làm gì đâu mà khóc.

  7. [+77, -1] Ngán tận cổ rồi

  8. [+72, -1] Đúng là như bong bóng ㅋㅋㅋ

  9. [+70, -0] Nhìn cảnh kia ai cũng nghĩ cổ lớn lên trong cảnh nghèo khó

  10. [+68, -0] Ai mà không có lúc khó khăn? Tôi còn ghét cách cô ta ăn nữa... cứ mmm~ khi nhét đồ ăn vào miệng rồi bắt đầu phồng mũi lên. Khách mời ăn còn ý tứ hơn cô ta... chương trình này vô nghĩa với cô ta rồi

  11. [+54, -1] Đi tới đâu khóc tới đó, bị ghét dẫn cùng vì khóc lúc, và giờ lại khóc tiếp.

  12. [+53, -1] Ugh.. sao cô ta lại như này?

  Nguồn: netizenbuzz

  Dịch: [email protected]


  Comments (1)
  Cảm ơn đã dịch tin nhé
  + 5Bài viết 1
Lượt xem 1568