Bài viết 1
Lượt xem 1683


  • #1 MOD

    Nhằm đảm bảo và nâng cao tính bảo mật truyền thông mã hoá của diễn đàn. Kể từ ngày 30/4, toàn bộ hình ảnh trên diễn đàn sẽ tự động chuyển từ liên kết HTTP sang liên kết HTTPS.

    Việc thay đổi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hình ảnh trong bài viết, banner, poster và chữ ký (quần).

    Do đó nếu như bạn đã và đang sử dụng một host để upload hình ảnh mà LINK không có hỗ trợ HTTPS thì hình ảnh sẽ không hiển thị được.

    Trong trường hợp này, các bạn vui lòng upload hình ảnh đó lên một host khác có hỗ trợ HTTPS - (imgur)Bài viết 1
Lượt xem 1683