Bài viết 1
Lượt xem 2735


 • #1


  - Yêu cầu đối với tác phẩm và bài viết -  Topic này được lập ra để thay thế hai topic cũ sau khi quyền edit của member được điều chỉnh lại thành 1 tuần kể từ ngày post bài. Tại đây, các bạn có nhu cầu mở fic hoặc khóa fic, cũng như muốn nhờ mod chỉnh sửa, xóa bài post trùng và spam thì vui lòng post bài theo mẫu bên dưới.

  Khóa / mở topic - Xóa bài spam
  • Tên tác phẩm:
  • Yêu cầu của author:
  • Link dẫn:


  Chỉnh sửa titile bài viết
  • Tên tác phẩm:
  • Title cũ:
  • Title mới:
  • Link dẫn:  Những bài post không đúng theo mẫu trên sẽ không được mod giải quyết.

  Thân.Bài viết 1
Lượt xem 2735