Gần đây Subteam đã dịch phim này rồi, sẽ lên thớt trong thời gian...